Parcel·la: 9.297,15 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a