Parcel·la: 5.962,05 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a