Parcel·la: 10.141,40 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació  urbanística: 22a