Parcel·la: 62.205,09 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a