Parcel·la: 2.720,00 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a