Parcel·la: 4.421,42 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a

No Comments