Parcel·la: 39.958,33 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a