Parcel·la: 10.000,87 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22al (alimentació)