Parcel·la: 14.151,84 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Edificabilitat màxima permesa: 2 m2 t/ m2 s