Parcel·la: 2.847,16 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a