Parcel·la: 5.551,93 m2

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a