Parcel·la: 19.546,64 m²

Ocupació màxima: 70,00 %

Qualificació urbanística: 22a