Per defecte

Parcel·la 32

Parcel·la: 2.847,16 m2 Ocupació màxima: 70,00 % Qualificació urbanística: 22a ...

+

Parcel·la 31

Parcel·la: 5.551,93 m2 Ocupació màxima: 70,00 % Qualificació urbanística: 22a ...

+

Certificacions

...

+

Parcel·la 23

Parcel·la: 12.005,89 m2 Ocupació màxima: 70,00 % Qualificació urbanística: 22a ...

+

Parcel·la 22

Parcel·la: 14.151,84 m2 Ocupació màxima: 70,00 % Edificabilitat màxima permesa: 2 m2 t/ m2 s ...

+

Parcel·la 20

...

+

Parcel·la 14

...

+

Parcel·la 13

...

+

Parcel·la 12

Parcel·la: 19.546,64 m² Ocupació màxima: 70,00 % Qualificació urbanística: 22a ...

+