Barcelona

Superficie disponible en lloguer: 38.849 m²

  • Característiques
  • DISPONIBILItat
  • UbicaciÓ
  • FOTOS
  • i

Núm.
Situació
Superfícieimages
10Sector B, c/ C, 154.987,62 m²

+

15Sector C, c/ F, 410.000,87 m²

+

18Sector E, c/ L, 7-114.241,42 m²

+

19Sector B, c/ D, 505.536,01 m²

+

25Sector G, c/ Motors, 69-752.698,83 m²

+

34Sector G, av. J.C. I, 225.905,66 m²

+

39Sector B, c/ B, 175.478,74 m²

+