Barcelona

Superficie disponible en lloguer: 9.196 m² …

  • Caracteristicas
  • DISPONIBILITAT
  • Ubicacion
  • Fotos
  • yo

 

Núm.
Situació
Superfícieimages
10Sector B, c/ C, 154.987,62 m²

+

18Sector E, c/ L, 7-114.208,83 m²

+