c/ Jordi Girona, 29, Barcelona

Superfície total disponible a l’edifici: 24 m²

  • CaracterístiQUEs
  • DISPONIBILITAT
  • UbicaciÓ
  • media
  • PLÀNOLS
  • I