Av. de la Ferreria, 86-88, Polígon Industrial La Ferreria – Montcada i Reixac (Barcelona)

Superfície total disponible per lloguer: 78 m²

  • CaracterístiQUES
  • DISPONIBILItAt
  • UbicaciÓ
  • FOTOS
  • PLÀNOlS
  • I

Mòduls disponiblesSuperfícieimages
D257 m²

+

D521 m²

+