Av. de la Ferreria, 86-88, Polígon Industrial La Ferreria – Montcada i Reixac (Barcelona)

Superfície total disponible per lloguer: 21 m²

  • CaracterístiQUES
  • DISPONIBILItAt
  • UbicaciÓ
  • FOTOS
  • PLÀNOlS
  • I

Per a més informació

  • En proporcionar voluntàriament les vostres dades consentiu el tractament que en farà el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, així com qualsevol comunicació d'aquestes a les empreses del grup, únicament per donar resposta a la vostra sol·licitud. Nosaltres manifestem el compromís de fer un ús responsable i confidencial de les dades, i garantim que es tractaran segons les exigències de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i la legislació relacionada. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades mitjançant comunicació escrita dirigida a: Av. del Parc Logístic, 2-10, Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona.

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.