El passat 21 de novembre es va fer una prova de sirenes.

Aquesta acció serveix perquè la ciutadania conegui el so de la xarxa general d’alarmes i comunicacions de Protecció Civil adscrites al PLASEQCAT (Pla d’emergències del sector químic de Catalunya).

Nota Premsa