El Consorci de la Zona Franca atraurà a Barcelona 3 grans congressos en els propers dos anys: durant el SIL el congrés internacional duaner d’ASAPRA i el congrés mundial de zones franques (WFZO); i el congrés ALACAT de logística d’Amèrica Llatina durant el SIL 2019. + INFO