El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha arrendat una parcel·la a la companyia Centro Intermodal de Logística, SA (CILSA), per un període d’arrendament de 50 anys, i una possible pròrroga de 25 més. Ocupa una parcel·la de 162.822 metres quadrats (16,2 ha) dels antics terrenys de SEAT a la Zona Franca.

Nota Premsa