Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Contractació dels serveis professionals d’assessorament i consultoria per a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana en l’estratègia del Consorci de la Zona Franca de Barcelona; exp. 1/2.019

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-06-12
Pressupost (exclòs IVA): 98.000,00 € 

Adjudicat a: Institut Ildefons Cerdà, Fundació Privada

Per import (IVA no inclòs): 72.422,00  € 

Data d’adjudicació: 22 de mayo de 2.019

Data formalització del contracte: 11 de junio de 2.019

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte