Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Contractació dels serveis d’Adreça Integrada de Projecte (Project Management), corresponent a un edifici destinat a la implantació de “Incubadores d’Alta Tecnologia” situat al carrer 27, núm. 10-16 (Sector BZ), Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, exp. 14/2.018

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-06-07
Pressupost (exclòs IVA): 210.000,00 € 

Adjudicat a: Ute D-Factory Dip

Per import (IVA no inclòs): 173.040,00  € 

Data d’adjudicació: de abril de 2.019

Data formalització del contracte: 3 de junio de 2.019

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte