Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Contractació del servei de manteniment de la xarxa semafòrica del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona; exp. 4/2.019

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-06-12
Pressupost (exclòs IVA): 180.000,00 € 

Adjudicat a: Etra Bonal, SA

Per import (IVA no inclòs): 151.200,00  € 

Data d’adjudicació: 2 de mayo de 2.019

Data formalització del contracte: 3 de junio de 2.019

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte