• CONVOCATÒRIES
  • ADJUDICACIONS
  • Formalitzacions
Pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial, passeig de Torras i Bages – Casernes de Sant Andreu
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Pòlissa d'assegurança decennal per a les obres de nova construcció d'un edifici plurifamiliar[...]
+
Manteniment de totes les instal·lacions i assistències varies als edificis del Consorci.
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Servei de manteniment de totes les instalacions i asistencies varies en els edificis[...]
+
Auxiliars de recepció i consergeria als edificis del Consorci
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Auxiliars de recepció i consergeria als edificis del Consorci de la Zona Franca[...]
+
Formalització d’execució de les obres del “Projecte d’enjardinament de la zona verda del carrer 2 del PIZF”
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Formalització d'execució de les obres del “Projecte d'enjardinament de la zona verda del[...]
+
Formalització de prestació – servei de manteniment de la xarxa semafòrica del PI Zona Franca
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: El servei de manteniment de la xarxa semafòrica del Polígon Industrial de la[...]
+
Formalització del contracte d’execució – obres CAP Carreras Candi
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres d'un centre d'assistència primària, CAP Carreras Candi, situat a[...]
+