• CONVOCATÒRIES
  • ADJUDICACIONS
  • Formalitzacions
Formalització del contracte d’obra civil necessària per al desplegament de la xarxa de telecomunicacions al Polígon Industrial de la Zona Franca
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Obra civil necessària per al desplegament de la xarxa de telecomunicacions al Polígon[...]
+
Formalització del contracte dels serveis de vigilància i seguretat privades del P.I. i edificis del Consorci
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Serveis de vigilància i seguretat privades del Polígon Industrial de la Zona Franca[...]
+
Formalització del contracte obres d’adequació i millora del confort de Nexus II
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Obres d'adequació i millora del confort, humectació, de l'edifici Nexus II (c/Jordi Girona, [...]
+
Formalització del contracte de serveis professionals de mediació immobiliària amb empreses i persones de nacionalitat xinesa
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contracte de prestació de serveis professionals de mediació immobiliària amb empreses i persones[...]
+