• CONVOCATÒRIES
  • ADJUDICACIONS
  • Formalitzacions
Formalització de prestació – servei de manteniment de la xarxa semafòrica del PI Zona Franca
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: El servei de manteniment de la xarxa semafòrica del Polígon Industrial de la[...]
+
Formalització del contracte d’execució – obres CAP Carreras Candi
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres d'un centre d'assistència primària, CAP Carreras Candi, situat a[...]
+
Formalització del contracte d’obra civil necessària per al desplegament de la xarxa de telecomunicacions al Polígon Industrial de la Zona Franca
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Obra civil necessària per al desplegament de la xarxa de telecomunicacions al Polígon[...]
+
Formalització del contracte dels serveis de vigilància i seguretat privades del P.I. i edificis del Consorci
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Serveis de vigilància i seguretat privades del Polígon Industrial de la Zona Franca[...]
+
Formalització del contracte obres d’adequació i millora del confort de Nexus II
Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Obres d'adequació i millora del confort, humectació, de l'edifici Nexus II (c/Jordi Girona, [...]
+