Perfil del contractant

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un equip de poliment, un sistema automàtic de tenyit per a poliamides i un equip articulat de digitalització de superfícies – Formi expedient 5/2018/FEDER Lot 1

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un equip de poliment, un ...

+

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de dos equips d’impressió 3D de polímers d’alta capacitat de les tecnologies Fused Deposition Modeling i material jetting, dos equips de postprocessat compatibles i starter kit per a l’inici del seu funcionament – Expedient 4/2018 / FEDER

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament de dos equips d’impressió 3D ...

+

Subministrament d’una instal·lació d’una arquitectura de xarxa de solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat per la Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP i 3DP, cofinançat amb Fons FEDER

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: LSubministrament d’una instal·lació d’una arquitectura de xarxa de solució de seguretat informàtica amb ...

+

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de dos equips d’impressió 3 D de polímers d’alta capacitat de la tecnologia Powder Bed Fusion, dos equips de preparació i descàrrega de construccions compatibles, quatre unitats de producció i starter kit per a l’inici del seu funcionament

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament de dos equips d’impressió 3 ...

+

Subministrament instal·lació i muntatge de mobiliari amb destinació al local ocupat per la Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP, cofinançat amb Fons FEDER

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L’objecte del contracte ho constitueix el subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari amb ...

+

Contractació de prestació del servei de correcció de les aigües subterrànies del carrer D número 50 del Polígon Industrial de la Zona Franca, exp. 6/2.018

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Servei de correcció d’aigües subterrànies del carrer D número 50 del Polígon Industrial ...

+