Perfil del contractant

Subministrament i instal·lació d’una arquitectura de xarxa i una solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat per la Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP”; expedient 12/2018/FEDER, fabricació additiva i 3DP”; expedient 12/2018/FEDER, per al Projecte “Incubadores d’Alta Tecnologia per al foment de la innovació i la transferència de tecnologia a les micropymes de la CA de Catalunya. Resolució IAT 1809”, Operació “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DF

Licitació del subministrament i instal·lació d’una arquitectura de xarxa i una solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat ...

+

Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i fonamentació del Projecte Edifici D-Factory 4.0 Zona Franca Barcelona” al carrer 27, núm. 10-16 (Sector BZ) – Expedient 3/2018

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació de les obres del lot 1 “Moviment de terres, xarxa de connexió ...

+

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equip de poliment, un sistema automàtic de tenyit per a poliamides i un equip articulat de digitalització de superfícies – Expedient 5bis/2018/FEDER Lot 2

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equip de poliment, un ...

+

Contractació del servei de Direcció integrada de Projecte (Project Management), corresponent a un edifici destinat a la implantació de “Incubadores d’Alta Tecnologia”, situat al carrer 27, núm. 10-16 (Sector BZ), Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona”. (Exp. 14/2018)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del servei de Direcció integrada de Projecte (Project Management), corresponent a un ...

+

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equip de poliment, un sistema automàtic de tenyit per a poliamides i un equip articulat de digitalització de superfícies expedient 5 Bis/2018/FEDER, per al projecte “Incubadores d’alta Tecnologia per al foment de la innovació i la transferència de tecnologia a les Micropymes de la CA de Catalunya. Resolució IAT 1809”

Licitació del subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equip de poliment, un sistema automàtic de tenyit per a poliamides ...

+

Execució de les obres de construcció: “Estructura de l’EDIFICI dFactory 4.0 – ZONA FRANCA BARCELONA”, al Carrer 27, núm. 10-16 (Sector BZ) Zona Franca – Barcelona (exp. 10/2018)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció: “Estructura de l’EDIFICI dFactory 4.0-ZONA FRANCA BARCELONA”, al Carrer ...

+

Servei de vigilància i seguretat privada en l’obra del Sector de la Marina del Prat Vermell (carrer Calç Cisó , 50-58, 08038 Barcelona)”; exp. 11/2018

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: L’objecte del contracte és la prestació del servei de Vigilància i Seguretat Privada ...

+