Objecte del contracte:

Contractació de les obres del projecte d’ implantació d’una rotonda al carrer 2 intersecció amb el carrer 62 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona; exp. 3/2019.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona

Pressupost base de licitació: 412.147,38 € (exclòs IVA) 

Adjudicat a: Obres i Serveis Roig, S.A.

Per import (IVA no inclòs): 329.168,26 € 

Data d’adjudicació: 1 de juliol de 2.019

Data formalització del contracte: 19 de juliol de 2.019

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte