Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Obres de millora de la urbanització de l’eix central de la Zona Franca Duanera; exp. 16/2.017

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2018-03-09
Pressupost (exclòs IVA):  757.033,95 € 

Adjudicat a:   Benito Arnó e Hijos, SAU

Per import (IVA no inclòs):   538.856,74 €
Data d’adjudicació:  12 de febrero de 2018

Data formalització del contracte: 1 de marzo de 2018

Documentació:

Anunci de formalització de contracte