Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Obres del projecte per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona; exp. 2/17.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2017-07-25
Pressupost (exclòs IVA): 658.316,68 € 

Adjudicat a Etra Banal, S.A.

Per import (IVA no inclòs): 418.031,09  € más IVA
Data d’adjudicació: 24 de mayo de 2017
Data formalització del contracte: 26 de junio de 2017

Documentació:

Anunci de formalització de contracte