Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Contractació de les obres del lot 1 “Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i fonamentació del Projecte Edifici D-Factory 4.0 – Zona Franca Barcelona”, al carrer 27, núm. 10-16 (Sector BZ), exp. 3/2.018

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-01-03
Pressupost (exclòs IVA): 2.994.032,70€ 

Adjudicat a: Ute Edifici D-Factory Fase 1

Per import (IVA no inclòs): 2.388.772,18  € 

Data d’adjudicació: 5 de novembre de 2.018

Data formalització del contracte: 14 de desembre de 2018

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte