Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Execució de les obres d’un centre d’assistència primària, CAP Carreras Candi, situat a l’illa delimitada pels carrers Roger, Juan de Sada, Miquel Àngel i rambla de Brasil, concretament en la parcel·la del carrer Roger, 48 -64, districte Sants-Montjuïc (Barcelona).

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2017-05-17
Pressupost (exclòs IVA): 2.822.500,04 €

Adjudicat a: Constructora Calaf, SAU
Per import (IVA no inclòs): 2.114.254,67 €; més IVA
Data d’adjudicació: 30 de març de 2017
Data formalització del contracte: 2 de maig de 2017

Documentació:

Anunci de formalització de contracte