Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

El servei de manteniment de la xarxa semafòrica del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2016-11-25
Pressupost (exclòs IVA): 120.000,00 € 

Adjudicat a: ETRA BONAL, SA
Per import (IVA no inclòs): 51.000 €/any; més IVA
Data d’adjudicació: 29 de març de 2017
Data formalització del contracte: 1 d’abril de 2017

Documentació:

Anunci de formalització de contracte