Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Contracte de prestació de serveis professionals de mediació immobiliària amb empreses i persones de nacionalitat xinesa.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2016-06-27
Pressupost (exclòs IVA): 72.000,00 €

Adjudicat a: Puente China España Comercio, SL
Per import (IVA no inclòs): 72.000 €; més IVA
Data d’adjudicació: 26 juliol de 2016
Data formalització del contracte: 1 d’agost 2016

Documentació: 

Anunci de formalització de contracte