Formalitzacions

Pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial, passeig de Torras i Bages – Casernes de Sant Andreu

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar ...

+

Formalització del contracte d’execució de l’obra corresponent al “Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i estructura del Projecte d’execució de 78 habitatges en els edificis del Consorci de la Zona Franca a les Casernes de Sant Andreu

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de l’obra corresponent al “Moviment de terres, xarxa de conexió de terres ...

+