Formalitzacions

Obres del projecte d’implantació d’una rotonda al carrer 2 intersecció amb el carrer 62 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona – Expedient 3/2019.

Objecte del contracte: Contractació de les obres del projecte d’ implantació d’una rotonda al carrer 2 intersecció amb el carrer ...

+

Contractació del subministrament i instal·lació d’una arquitectura de xarxa i una solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat per la “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3 DP”

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari amb destinació al local ocupat ...

+

Contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari amb destinació al local ocupat per la “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP”, expedient 9/2018/FEDER

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari amb destinació al local ocupat ...

+

Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i fonamentació del Projecte Edifici D-Factory 4.0 Zona Franca Barcelona” al carrer 27, núm. 10-16 (Sector BZ) – Expedient 3/2018

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació de les obres del lot 1 “Moviment de terres, xarxa de connexió ...

+

Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equip de poliment, un sistema automàtic de tenyit per a poliamides i un equip articulat de digitalització de superfícies – Expedient 5bis/2018/FEDER Lot 2

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un equip de poliment, un ...

+

Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un equip de poliment, un sistema automàtic de tenyit per a poliamides i un equip articulat de digitalització de superfícies – Formi expedient 5/2018/FEDER Lot 1

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un equip de poliment, un ...

+