Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Formalització d’execució de les obres del “Projecte d’enjardinament de la zona verda del carrer 2 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona”.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2017-06-02
Pressupost (exclòs IVA): 312.121,90 € 

Adjudicat a: Vopi 4, SA
Per import (IVA no inclòs): 233.313,51 €/any; més IVA
Data d’adjudicació: 20 d’abril de 2017
Data formalització del contracte: 25 de maig de 2017

Documentació:

Anunci de formalització de contracte