Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Obres d’adequació i millora del confort, humectació, de l’edifici Nexus II (c/Jordi Girona,  1-3, 08034  Barcelona); exp. 1/16.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2016-06-27
Pressupost (exclòs IVA): 387.849,34 €

Adjudicat a: COFELY ESPAÑA, SA
Per import (IVA no inclòs): 310.502,49 €; més IVA
Data d’adjudicació: 6 juliol de 2016
Data formalització del contracte: 1 d’agost 2016

Documentació:

Anunci de formalització de contracte