Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Obra civil necessària per al desplegament de la xarxa de telecomunicacions al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, exp. 5/16.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2017-03-21
Pressupost (exclòs IVA): 1.230.932,87 €  

Adjudicat a: CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
Per import (IVA no inclòs): 799.490,90 €; més IVA
Data d’adjudicació: 26 de gener de 2017
Data formalització del contracte: 21 de febrer de 2017

Documentació:

Anunci de formalització de contracte