Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Serveis de vigilància i seguretat privades del Polígon Industrial de la Zona Franca i dels edificis del Consorci de la Zona Franca Barcelona; exp, 3/16.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2016-07-26
Pressupost (exclòs IVA): 995.249,28 €

Adjudicat a: TRANSPORTES BLINDADOS, SA
Per import (IVA no inclòs): 973.212,11 €; més IVA
Data d’adjudicació: 7 de desembre de 2016
Data formalització del contracte: 19 de gener de 2017

Documentació:

Anunci de formalització de contracte