Dades bàsiques del concurs:

Objecte del contracte:

Execució de les obres corresponents al “Projecte d’enjardinament de la zona verda del carrer 2 del Polígon de la Zona Franca”: demolició de paviments i plantació d’espècies arbòries i arbustives en una franja de terreny adjacent al carrer número 2 del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2017-03-16
Pressupost (exclòs IVA): 312.121,90 € 

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11              Fax: 93 223 47 14
www.elconsorci.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona
Data límit de presentació: 2017-03-31

Documentació:

Plec de Clàusules

Nota Explicativa Número 1

Puntuació sobre 2

Ofertes econòmiques sobre 3