Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Execució de les obres de construcció:” PROJECTE D’ENVOLTANT (FAÇANES I COBERTES) de l’EDIFICI dFactory 4.0 – ZONA FRANCA BARCELONA “, al Carrer 27, núm 10-16 (Sector BZ) Zona Franca – Barcelona. (Exp. 15/2019).

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-08-07
Pressupost (exclòs IVA): 3.565.809,72.- €

Informació associada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11 Fax: 93 223 47 14
www.elconsorci.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació: 26 de setembre de 2019 a les 12:00 h.

Documentació:

Plec de claùsules