Convocatòries

Projecte adequació zona verda carrer 2 PI Zona Franca

Dades bàsiques del concurs: Objecte del contracte: Execució de les obres corresponents al “Projecte d’enjardinament de la zona verda del ...

+

Contractació de pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial, destinat al reallotjament dels usuaris dels habitatges enderrocats a la mateixa illa del passeig de Torras i Bages

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació de pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de construcció d’un edifici ...

+