Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Contractació del servei de recepcionistes/auxiliars en alguns edificis propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, exp. 9/2.018

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-03-29
Pressupost (exclòs IVA): 176.261,56 € 

Adjudicat a: Eliem Servicios, SL

Per import (IVA no inclòs): 169.499,20  € 

Data d’adjudicació: 19 de febrero de 2.019

Data formalització del contracte: 1 de abril de 2.019

Documentació:

Anunci de formalizació de contracte