Serveis professionals d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un pla d’acció per a la comercialització exterior del coneixement del CZFB en matèria de promoció i gestió d’àrees empresarials-Exp. 2/2019

(Carta d’adjudicació)

(Actes de la taula de contractació)