Servei de vigilància i seguretat privada en l’obra del Sector de la Marina del Prat Vermell (c/Cal Cisó, 50-58, 08038 Barcelona)– Exp. 11/2018

(Carta d’adjudicació)

(Actes de la taula de contractació)