Servei de vigilància i seguretat privada en l’obra de la Zona Franca Duanera exp. 13/2018

(Carta d’adjudicació)

(Actes de la taula de contractació)