Servei de manteniment de la xarxa semafòrica del Polígon Industrial de la Zona Franca Exp. 4/2019.

(Carta d’adjudicació)

(Actes de la taula de contractació)