Licitació del subministrament i instal·lació d’una arquitectura de xarxa i una solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat per la “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP”; expedient 12/2018/FEDER, per al Projecte “Incubadores d’Alta Tecnologia per al foment de la innovació i la transferència de tecnologia a les micropymes de la CA de Catalunya. Resolució IAT 1809”, Operació “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DF>” cofinançat a través del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020.

(Carta d’adjudicació)