Adjudicacions

Serveis professionals d’assessorament i consultoria per a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda urbana en l’estratègia del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Serveis professionals d’assessorament i consultoria per a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda urbana en ...

+

Serveis professionals d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un pla d’acció per a la comercialització exterior del coneixement del CZFB en matèria de promoció i gestió d’àrees empresarials

Serveis professionals d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un pla d’acció per a la comercialització exterior del coneixement del CZFB en ...

+

Servei de Project Management per a l’execució de les obres del Projecte per a un edifici destinat a la implantació d’Incubadores d’Alta Tecnologia al carrer 27 número 10-16 del Sector Bz del Polígon Industrial de la Zona Franca

Servei de Project Management per a l’execució de les obres del Projecte per a un edifici destinat a la implantació ...

+

Subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari amb destinació al local ocupat per la “Incubadora d’Alta Tecnologia D-*Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP”; expedient 9/2018/*FEDER, per al Projecte “Incubadores d’Alta Tecnologia per al foment de la innovació i la transferència de tecnologia a les *micropymes de la CA de Catalunya. Resolució *IAT 1809”, Operació “Incubadora d’Alta Tecnologia D-*Factory en manufactura avançada, fabricació additiva i 3DP” cofinançat a través del Programa Operatiu *Plurirregional d’Espanya *FEDER 2014-2020

Licitació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari amb destinació al local ocupat per la “Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory en ...

+