Adjudicacions

Licitació de l’execució de l’obra civil necessària per al desplegament de la xarxa de telecomunicacions al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona

Licitació de l’execució de l’obra civil necessària per al desplegament de la xarxa de telecomunicacions al Polígon Industrial de la ...

+

Contracte execució obra-lot 1 Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i estructura – projecte execució 78 habitatges a Casernes de Sant Andreu

Licitació d’un contracte d’execució d’obra corresponent al lot 1 “Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i estructura del ...

+