Perfil del contractant

Licitació de l’execució de l’obra civil necessària per al desplegament de la xarxa de telecomunicacions al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona

Licitació de l’execució de l’obra civil necessària per al desplegament de la xarxa de telecomunicacions al Polígon Industrial de la ...

+

Projecte adequació zona verda carrer 2 PI Zona Franca

Dades bàsiques del concurs: Objecte del contracte: Execució de les obres corresponents al “Projecte d’enjardinament de la zona verda del ...

+

Contracte execució obra-lot 1 Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i estructura – projecte execució 78 habitatges a Casernes de Sant Andreu

Licitació d’un contracte d’execució d’obra corresponent al lot 1 “Moviment de terres, xarxa de connexió de terres i estructura del ...

+

Contractació de pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial, destinat al reallotjament dels usuaris dels habitatges enderrocats a la mateixa illa del passeig de Torras i Bages

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació de pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de construcció d’un edifici ...

+