Perfil del contractant

Execució de les obres de construcció del projecte d’un edifici de 78 habitatges de protecció oficial per al reallotjament dels usuaris dels habitatges del passeig de Torras i Bages, unitat de projecte 10 A i B (Casernes de Sant Andreu)

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Execució de les obres de construcció del projecte del lot 2 d’un edifici ...

+

Pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial, passeig de Torras i Bages – Casernes de Sant Andreu

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar ...

+