Perfil del contractant

Licitació per a servei de redacció d’un projecte bàsic i d’execució, així com la direcció de les obres de la millora de la mobilitat vertical de l’edifici d’oficines situat al carrer Roc Boronat núm. 117 de Barcelona, denominat MediaTic, per al Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Licitació per a servei de redacció d’un projecte bàsic i d’execució, així com ...

+

Subministrament i instal·lació d’una arquitectura de xarxa i una solució de seguretat informàtica amb destinació al local ocupat per la Incubadora d’Alta Tecnologia D-Factory

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació d’una arquitectura de xarxa i una solució de seguretat informàtica ...

+

Licitació per l’alienació de determinades parcel·les en l’àmbit dels Sectors 10 i 14 de la Marina del Prat Vermell en règim de compravenda condicionada al compliment de determinades obligacions per l’adjudicatari

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Licitació per l’alienació de determinades parcel·les en l’àmbit dels Sectors 10 i 14 ...

+

Serveis professionals d’assessorament i consultoria per a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda Urbana en l’estratègia del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació dels serveis professionals d’assessorament i consultoria per a la integració dels Objectius ...

+

Serveis d’Adreça Integrada de Projecte edifici destinat a la implantació de “Incubadores d’Alta Tecnologia” situat al carrer 27, núm. 10-16 (Sector *BZ), Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació dels serveis d’Adreça Integrada de Projecte (Project Management), corresponent a un edifici ...

+

Serveis professionals d’assessorament i consultoria per a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda urbana en l’estratègia del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Serveis professionals d’assessorament i consultoria per a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda urbana en ...

+

Serveis professionals d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un pla d’acció per a la comercialització exterior del coneixement del CZFB en matèria de promoció i gestió d’àrees empresarials

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Contractació dels serveis professionals d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un pla d’acció per ...

+