Perfil del contractant

Pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial, passeig de Torras i Bages – Casernes de Sant Andreu

Dades bàsiques del concurs Objecte del contracte: Pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar ...

+