Condicions d’ús

Els materials, les marques registrades o altres propietats intel·lectuals d’aquest web són propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) o de les seves companyies afiliades, i estan protegits pels drets d’autor.

Es permet la seva reproducció per a ús personal.

Es prohibeix qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzats. El material d’aquest lloc web no pot ser venut ni distribuït amb ànim de lucre.

Els enllaços existents al web del CZFB, subministrats de bona fe, poden portar fora de la xarxa. El CZFB no es responsabilitza del contingut, l’exactitud o els objectius d’altres llocs webs.

Ni el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ni cap de les seves societats vinculades o altres parts implicades en la creació, producció o subministrament d’aquest lloc seran responsables de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes, imprevistos, indirectes o punitius, que puguin produir-se per l’accés o ús d’aquest web.

Tot el contingut d’aquest lloc es facilita directament. Ni el CZFB ni cap de les seves societats vinculades garanteixen l’exactitud del material contingut en aquest lloc ni que s’ajusti a cap ús especial. A més, el CZFB no és responsable dels danys o dels virus que puguin infectar ordinadors o altres propietats a causa de l’abús de, l’accés a, o la telecàrrega de qualsevol material d’aquest lloc. És possible que algunes jurisdiccions no permetin certes limitacions de garanties i danys, per la qual cosa algunes de les abans esmentades poden no ser d’aplicació en la seva totalitat.

Qualsevol dada personal enviada al web del CZFB està coberta per la seva política sobre privacitat i protecció de dades personals. No obstant això, tota la informació transmesa al CZFB a través d’internet (incloent qualsevol observació, suggeriment, idea, gràfics, etc.) passa a ser, i en el futur seguirà sent, propietat exclusiva del CZFB, amb drets il·limitats d’ús; sense meritar, per això, cap compensació a favor seu ni de cap altra persona. En cap cas, el CZFB es considera obligat a tractar aquesta informació com a confidencial.

© El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (2016). Tots els drets reservats.